PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AHà Thị Ngọc Lan
2Tiếng Việt1ABùi Thị Bích Vân
3Tiếng Việt1BTrần Thị Thu Huyền
4Tiếng Việt1CBùi Thị Bích Vân
5Tiếng Việt1DNguyễn Thị Vinh
6Tiếng Việt2AVũ Thị San
7Tiếng Việt2BBùi Thị Mỹ Huyền
8Tiếng Việt2CNguyễn Thị Hoa A
9Tiếng Việt2DPhùng Thị Diễm
10Tiếng Việt2EHà Thị Huê
11Tiếng Việt3ANguyễn Thị Dung
12Tiếng Việt3BNguyễn Ngọc Mỹ
13Tiếng Việt3CBùi Thị Hạnh
14Tiếng Việt3DHà Thị Ngân
15Tiếng Việt4AĐào Thị May
16Tiếng Việt4BBùi Thị Thiên Nga
17Tiếng Việt4CNguyễn Thị Gấm
18Tiếng Việt4DPhan Thị Thanh Dung
19Tiếng Việt5ANguyễn Thị Thủy
20Tiếng Việt5BNguyễn Thị Hoa B
21Tiếng Việt5CNguyễn Thị Mau
22Tiếng Việt5DBùi Thị Thanh Huyền