PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SHCM-00106 Kể chuyện Bác Hồ / Giờ học đặc biệtLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00105 Kể chuyện Bác Hồ / Giờ học đặc biệtLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00104 Kể chuyện Bác Hồ / Giờ học đặc biệtLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00103 Kể chuyện Bác Hồ / Giờ học đặc biệtLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00102 Kể chuyện Bác Hồ / Giờ học đặc biệtLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00101 Kể chuyện Bác Hồ / Bác Hồ với thương binhLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00100 Kể chuyện Bác Hồ / Bác Hồ với thương binhLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00099 Kể chuyện Bác Hồ / Bác Hồ với thương binhLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00098 Kể chuyện Bác Hồ / Bác Hồ với thương binhLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00097 Kể chuyện Bác Hồ / Bác Hồ với thương binhLưu Đức HạnhSách Hồ Chí Minh Trong kho
STN-00639 Viên ngọc ướcHồng HàSách thiếu nhi Trong kho
STN-00638 Viên ngọc ướcHồng HàSách thiếu nhi Trong kho
STN-00634 Ông trạng quétHồng HàSách thiếu nhi Trong kho
STN-00633 Ông trạng quétHồng HàSách thiếu nhi Trong kho
STN-00629 Cha mẹ nuôi con bằn trời bằng bểHồng HàSách thiếu nhi Trong kho
12345678910...