PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK1-00549 Mĩ thuật 1Nguyễn Tuấn CươngSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00548 Mĩ thuật 1Nguyễn Tuấn CươngSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00547 Âm nhạc 1Lê Anh TuấnSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00546 Âm nhạc 1Lê Anh TuấnSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00545 Hoạt động trải nghiệm 1Nguễn Dục QuangSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00544 Hoạt động trải nghiệm 1Nguễn Dục QuangSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00543 Đạo đức 1Lưu Thu ThuỷSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00542 Đạo đức 1Lưu Thu ThuỷSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00541 Tư nhiên và Xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00540 Tư nhiên và Xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00535 Luyện viết 1 T2Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00538 Toán 1Đỗ Đức TháiSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00537 Toán 1Đỗ Đức TháiSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00536 Luyện viết 1 T2Đỗ Đức TháiSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK1-00534 Luyện viết 1 T1Nguyễn Minh ThuyếtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
12345678910...