PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV3-00192 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00191 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00190 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00189 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00188 Hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00187 Giáo dục thể chất 3Lưu Quang HiệpSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00186 Giáo dục thể chất 3Lưu Quang HiệpSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00185 Âm nhạc 3Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00184 Âm nhạc 3Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00183 Tin học 3Hồ Sỹ ĐàmSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00182 Tin học 3Hồ Sỹ ĐàmSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00181 Công nghệ 3Nguyễn Trọng ThànhSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SNV3-00180 Công nghệ 3Nguyễn Trọng ThànhSách nghiệp vụ khối 3 Trong kho
SGK3-00453 Tin học 3Hồ Sỹ ĐàmSách giáo khoa khối 3 Trong kho
SGK3-00452 Tin học 3Hồ Sỹ ĐàmSách giáo khoa khối 3 Trong kho
12345678910...