PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Lịch sử 10 104000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 sao mai 22 220000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Giáo Dục tiểu học 54 260500
16 Sách Hồ Chí Minh 58 1292700
17 Khoa Học giáo dục 65 685500
18 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
19 Thế giới trong ta 67 735000
20 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
21 Tạp chí giáo dục 98 1097700
22 Toán tuổi thơ 106 697000
23 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
24 Thế giới mới 142 1817600
25 Sách thiếu nhi 467 347700
26 Sách tham khảo 785 13820000
27 Sách nghiệp vụ 974 18294000
28 Sách giáo khoa 1002 7404100
 
TỔNG
4391
50316410